Server viewer
IconZero - Community Server
Vstupní místnost
Herní ikonky[desc.]
-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..
IconStaff
IconZero Icon
Iconnull Icon
IconPatrik. IconIconIconIconIcon
IconZeroCz IconIconIconIconIcon
-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..
Jak vypnout ranky? [desc.]
IconRooms
Iconroom #1
Iconroom #2
Iconroom #3
Iconroom #4 (2)
Iconroom #5 (3)
-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..
IconVlastní Bot
IconBot #1 Icon
IconBot #2 Icon
IconBot #3 Icon
IconMusic IconIcon
IconBOT Icon
IconAway Icon
-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..
IconVytvořit místnost Icon
IconPřesunout do místnosti Icon
-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..
Vlastní místnosti
IconAutist Crew Icon
Iconjhgfdysfvgbhn Icon
IconTeamSpeakUser Icon
IconŘeditel brožura/Don Salieri Icon
IconAir Money Icon
Iconkebab s pastikou lol Icon
IconAPG Team (Fortnite Team) Nabíráme členy Icon
IconFr0sT Icon
IconMortíkovo doupě Icon
Icon111
IconAdam0703 room Icon
Icon< «×» > MEDVÍDĚ CREW < «×» > Icon
Icon❤️Lil Peepova Postýlka❤️ Icon
IconPatrikův Kanclík Icon
IconLil Honza #5 Icon
IconMATUS #7 Icon
Icon_C_O_O_L_M_ #1 Icon
IconDeejf #1 Icon
IconAdam0703 #3 Icon
IconOstrovského 1 KE 1.A Icon
IconAbnormal people Icon
Icon404: DodiseK Not Found Icon
IconStody #8 Icon
IconRadliXxX #8 Icon
IconJAY #6 Icon
IconDuckey #8 Icon
IconSAJBTR꧐N #4 Icon
Icon⁢ ⁢ ⁢ ⁢ ⁢ ⁢ ⁢ ⁢ ⁢ ⁢ #6 Icon
Iconnokhook #9 Icon
Icon⁢ ⁢ ⁢ ⁢ ⁢ ⁢ ⁢ ⁢ ⁢ ⁢ #1 Icon
IconZeroCz #7 Icon
Iconbedisovo doupě Icon
IconMOJE
IconNečum Icon
IconProchy #9 Icon
IconXDŮL #6 Icon
IconJsme Lka Icon
IconAPB Reloaded Icon
IconMinecraftSell #6 Icon
IconNeasteal #6 Icon
IconczDAN #6 Icon
IconBaf Icon
IconSlopné Icon
IconValenťák Icon
IconŞķãĵpȅđ ღ #10 Icon
IconTeamSpeakUser #10 Icon
IconJelito a jitrnice Icon
IconVandel_SVK Icon
IconEjhlice #2 Icon
Iconbruhlice #5 Icon
IconKladno a BJ Squad bez joža Icon
Iconseus IconIcon
IconSlOowTy^ Icon
Iconbramcha Icon
Icongay IconIconIconIcon
Iconpouličný gangster IconIconIconIconIcon
IconSamuel Icon
IconPrivate Icon
Iconado
Iconvilko Icon
IconPrivate #2 Icon
Icongay #1 Icon
IconFortnite - Winter Icon
Icon💘 ϻǫłċíķ 💘 #8 Icon
Iconmeine mutter kocht sehr gern #10 Icon
IconEL Pola #7 Icon
IconBedrich Marek #7 Icon
Iconhonzabial #5 Icon
Iconraww09 #8 Icon
IconJackieking12 #1 Icon
Icon👑 Alliance👑 Icon
IconCS:GO
Icon💘 ϻǫłċíķ 💘 #9 Icon
Icon.LGND_msp2k #7 Icon
Iconʎʞs_ʞnqɐɔɯ #4 Icon
-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..
Dočasné místnosti
Server status
Admin status
Owner Patrik. Online
Owner ZeroCz Online